Ostatnia aktualizacja: 07.08.2023

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, Elefante, zajmującą się produkcją mebli na wymiar. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy oraz chronimy Twoje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego, w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

2. Dane osobowe gromadzone przez Elefante

Gromadzimy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług oraz prowadzenia działalności handlowej, w tym realizacji zamówień i dostarczania informacji na temat naszych produktów i promocji. Przykładowe dane, które możemy gromadzić, to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz preferencje dotyczące mebli.

3. Cel i podstawa prawna Przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • Wykonywania umów i dostarczania zamówionych produktów oraz usług;
 • Wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak analiza rynku i marketing, o ile nie przeważają nad tymi interesami Twoje prawa i wolności;
 • Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na nas;
 • Opierając się na Twojej dobrowolnej zgody, w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo.

4. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonych celów, takich jak dostarczenie zamówionych produktów czy realizacja płatności. Możemy przekazywać dane osobowe dostawcom usług płatniczych, firmom kurierskim oraz organom państwowym, jeżeli wymaga tego prawo.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. Przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa danych w celu minimalizacji ryzyka naruszenia prywatności.

6. Prawa osób przetwarzanych danych

Zgodnie z przepisami RODO i obowiązującym prawem, przysługują Ci następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do sprostowania danych osobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak to jest niezbędne do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Kontakt z Nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami pod adresem media.elefante@gmail.com lub numerem telefonu +48 797 259 871

Dziękujemy za zaufanie, jakim darzysz firmę Elefante. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia bezpiecznego oraz transparentnego przetwarzania Twoich danych osobowych.